بیمه


اتباع خارجی که مایل به اقامت در ترکیه هستند ، افرادی هستند که طبق قانون بیمه باید این کار را انجام دهند.
در این راستا ، بیمه درمانی شرکت ما و به نمایندگی از طرف های خارجی برای ورود به ترکیه از هر نوع بیمه ای که نیاز به عملیات بیمه داشته باشند ، خدمات مشاوره ای را ارائه می دهد.
برای معاملات مربوط به بیمه خود کافی است با شرکت ما تماس بگیرید.

دفتر
GOP Mah. İran Cad. No: 21 (E Blok)
( 6. Kat ) - ( No:446 ) ( Karum AVM )
Çankaya/ANKARA
تلفن
۰۵۳۸۶۶۹۱۰۹۴
پست الکترونیک
info@sahingroupcompanies.com
sahingroupcompanies@gmail.com